बीच सडकमा बाल नदिई नाचिन स्वस्तिमा, किन तान्दैछन नाजिरले ?

बीच सडकमा बाल नदिई नाचिन स्वस्तिमा, किन तान्दैछन नाजिरले ?