मोटी भन्दै होच्याए दिपकले दिपालाई, हजारौ मान्छेका अगाडी ओडाए, घुम्टो यहाँ सम्म गरे गाईजात्रामा – भिडियोमोटी भन्दै होच्याए दिपकले दिपालाई,  हजारौ मान्छेका अगाडी ओडाए, घुम्टो यहाँ सम्म गरे गाईजात्रामा – भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्