उजेली र बाहुन पहिलो पटक मिडियामा – के पहिलो भेटमै पर्यो झगडा – भिडियोउजेली र बाहुन पहिलो पटक मिडियामा – के पहिलो भेटमै पर्यो झगडा – भिडियो

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्