५० तस्विरमा हेर्नुहोस्, ‘मेट गाला २०१९’को रौनकप्रतिक्रिया दिनुहोस्