अन्तर्वार्ता मै खुकुरी चाहियो भन्दै जङ्गीए आकाश, आष्माको उड्यो होस्- भिडियो हेर्नुस

अन्तर्वार्ता मै खुकुरी चाहियो भन्दै जङ्गीए आकाश, आष्माको उड्यो होस्- भिडियो हेर्नुस