छोड्नुस न भन्या

मण्डला नाटकघरमा मन्चन भैरहेको नाटकको एक दृश्यमा मुख्य कलाकार सृजना अधिकारी र सुलक्षण भारती

mandala 5