पूजा र आकाशलाई देख्न पाउँदा दर्शकहरु रुदै निस्किए बाहिर – भिडियोपूजा र आकाशलाई देख्न पाउँदा दर्शकहरु रुदै निस्किए बाहिर – भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्