नेपाली बोल्न सिपालु गोविन्दा, नेपाल टेक्ने बित्तिकै नेपालीलाई यस्तो सन्देश -भिडियोनेपाली बोल्न सिपालु गोविन्दा, नेपाल टेक्ने बित्तिकै नेपालीलाई यस्तो सन्देश -भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्