बीच सडकमा बाल नदिई नाचिन स्वस्तिमा, किन तान्दैछन नाजिरले ?बीच सडकमा बाल नदिई नाचिन स्वस्तिमा, किन तान्दैछन नाजिरले ?

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvF5Y7BUfQ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्