अन्तर्वार्ता मै खुकुरी चाहियो भन्दै जङ्गीए आकाश, आष्माको उड्यो होस्- भिडियो हेर्नुसअन्तर्वार्ता मै खुकुरी चाहियो भन्दै जङ्गीए आकाश, आष्माको उड्यो होस्- भिडियो हेर्नुस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्