रबि लामिछाने मध्ये रातमा LIVE आउँदै बिरोधि हरूलाई दिए यस्तो झापड- भिडियोरबि लामिछाने मध्ये रातमा LIVE आउँदै बिरोधि हरूलाई दिए यस्तो झापड- भिडियो

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्