Pooja, Anchal को कुरा गर्दा, आफ्नो प्रश्न आफैसँग राख्नुस भन्दै संकीए पलप्रतिक्रिया दिनुहोस्