Gulsan Grovar ले खरर नेपाली बोल्दा आना हेरेको हेरै- भिडियोप्रतिक्रिया दिनुहोस्